Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 399

 

Informace o ochraně osobních údajů - tetafoto.cz


I. Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

 1. Jsme společnost CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 49241338, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2111 (dále jen „CEWE“ nebo „Správce“). Provozujeme internetový obchod na stránkách www.tetafoto.cz.

 2. Poskytujeme Vám různé druhy fotoslužeb, prodáváme Vám fotografické zboží, oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení, radíme Vám na zákaznické lince. Za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů).

 3. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

 

 II. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

 1. Na naši společnost CEWE se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů (viz článek 11 těchto informací), a to:

  a. písemně nebo osobně na adrese našeho sídla: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4
  b. elektronicky na e-mailovou adresu: osobni-udaje@cewe.cz
  c. telefonicky na tel. čísle: 272 071 400. 

 

III. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a objednávkou zboží a fotoslužeb

 1. Pokud si u nás chcete objednat fotoslužby přes naše internetové stránky, program CEWE Fotosvět nebo mobilní aplikaci CEWE Fotosvět, je nutná registrace. Proč? Předáváte nám nejen osobní údaje za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací, ale také soukromé fotografie. Abychom zaručili jejich bezpečnost a uložení po celou dobu zpracování či pozdější, je cesta registrace tou nejlepší. Dalším důvodem je poskytnutí i jiných služeb jako například poskytnutí místa pro uložení Vašich projektů, videí nebo fotografií pro další použití po dobu 30 dní nebo v části „Moje galerie“ po dobu delší, což není bez registrace a identifikace možné.

 2. Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem účtu nebo nás prosím kontaktujte dle bodu 2 výše a my Vám pomůžeme. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, budou automaticky a nevratně vymazány i veškeré Vaše uložené fotografie, videa či projekty, případná předplacená online úložiště, historie objednávek, případná CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže, předplacená videa v CEWE FOTOKNIZE nebo jiných produktech. Zrušením účtu přijdete o všechna tato data a v případě přihlášené CEWE FOTOKNIHY v soutěži budete automaticky vyřazeni ze soutěže. Zde také upozorňujeme, že Vaše osobní údaje pak můžeme ještě zpracovávat z důvodu plnění právních povinností dle účetních a daňových zákonů, z důvodu plnění smlouvy, např. v případě reklamace, nebo z důvodu oprávněného zájmu do doby uplynutí promlčecích lhůt nebo při vymáhání pohledávek

 3. V případě, že se u nás nechcete registrovat, můžete si naše fotoslužby objednat prostřednictvím fotosáčku v provozovnách TETA nebo TOP drogerie, kde nemusíte uvádět žádné osobní údaje, nebo pomocí Digi Foto Makeru (viz níže).

 

Rozsah požadovaných osobních údajů v případě: 

 • registrace či objednávky fotoslužeb či zboží přes náš web: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj, zda jste starší 15 let (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 15 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.
 • objednávky prostřednictvím mobilní aplikace: pro její použití musíte mít u nás registrovaný účet. Aplikace pak ještě potřebuje s Vaším předchozím výslovným svolením přístup k Vašim fotografiím v mobilu (galerii) a pokud chcete, také k Vaší poloze (pro nalezení nejbližší výdejny pro vyzvednutí zakázky) nebo k Vašemu adresáři (pro přenesení adresy při objednání CEWE pohlednice). Uvedené přístupy jsou pouze jednorázové.
 • objednávky prostřednictvím fotosáčku: Pokud objednáváte fotoslužby pomocí fotosáčku v provozovnách TETA nebo TOP drogerie, nemusíte uvádět žádné osobní údaje. Postačí nám pro vydání zakázky ústřižek, neboť údaje ze sáčků nesbíráme. Doporučujeme pro případ jeho ztráty raději uvést na sáček alespoň jméno a příjmení, příp. telefon, na který Vám můžeme poslat zprávu, že již lze zakázku vyzvednout.
 • objednávky prostřednictvím Digi Foto Maker (speciální přístroj pro přímý tisk nebo objednání v provozovnách TETA nebo TOP drogerie): jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa, kde Vás můžeme kontaktovat se zprávou, že si již můžete zakázku vyzvednout.
 • přihlášení na online kurzy – pro přihlášení na naše online kurzy potřebujeme Vaše jméno, příjmení a e-mail, na který Vám zašleme instrukce a po absolvování kurzu slevový kód jako dárek.
 1. Všechny uvedené osobní údaje potřebujeme za účelem vyřízení objednávky, poskytnutí služby či vyřízení reklamace, případně k plnění právních povinností zejména dle účetních a daňových předpisů. Bez jejich poskytnutí nebude moci být objednávka vyřízena. Právními tituly zpracování jsou tak plnění smlouvy a plnění právních povinností, u registrace pak i oprávněný zájem (v souvislosti se zabezpečením fotografií při zpracovávání). Oprávněný zájem na zpracování může spočívat také v uchovávání osobních údajů po dobu promlčecí lhůty nebo v případě vymáhání pohledávek.

 

 IV. Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

 1. Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našeho zboží a našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách, dotazníky spokojenosti, zasílání měsíčního zpravodaje v elektronické nebo tištěné podobě, pozvánek na naše marketingové a společenské akce, zasílání novinek a článků.

 2. Na Vaši emailovou adresu Vám můžeme tato sdělení zasílat:
 • pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to v rámci registrace nebo přes naše webové stránky nebo
 • pokud jste stávajícím zákazníkem, od kterého jsme získali emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků i bez Vašeho předchozího souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (jedná se o tzv. přímý marketing z důvodu oprávněného zájmu).
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 2 výše, kdy Vám poradíme, jak na to.

 

 V. Na co jsou nám dotazníky spokojenosti a jak zpracováváme poskytnuté údaje?

 1. Po vyřízení objednávky Vám také můžeme zaslat jako obchodní sdělení (viz výše bod 4) náš dobrovolný dotazník za účelem zjištění Vašeho názoru na naše služby, který v případě Vašeho zájmu můžete vyplnit (není to povinnost). Tyto dotazníky pro zpracování zasíláme naší mateřské společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA do Německa.

 2. V případě Vašeho souhlasu můžeme uveřejnit na webových stránkách www.cewe.cz/recenze.html. Váš názor i společně se jménem, příjmením (v rozsahu dle Vašeho souhlasu) a příp. městem bydliště, věkem či zaměstnáním. S Vaším souhlasem nám také můžete poskytnout kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, email), a to za účelem osobního projednání Vaše názoru na naše služby.

 3. Právním titulem pro zpracování je Váš výslovný souhlas, přičemž rozsah poskytnutých údajů je zcela na Vás. Souhlasy lze samozřejmě kdykoliv odvolat, a to způsobem dle bodu 2 výše.  Uvedené údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 5 let, pokud neodvoláte souhlas dříve. Informace o zpracování osobních údajů v tomto případě doprovází samotný dotazník.

 

VI. Voláte na naši zákaznickou linku? Co to znamená z hlediska Vašich osobních údajů?

 1. Pokud nám zavoláte na naši zákaznickou linku, vždy Vás na začátku upozorníme, že hovory jsou nahrávány a monitorovány z důvodu zaznamenávání Vašich požadavků za účelem vyřizování objednávek (včetně reklamací), zvyšování kvality našich služeb a zajištění bezpečnosti. Právním základem tohoto zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Celý rozhovor je nahráván v našem softwaru a veden spolu s telefonním číslem, ze kterého nám voláte, a k tomu jsou pořizovány osobní údaje, které nám příp. sdělíte – např. jméno, příjmení, údaje o důvodu hovoru (např. objednávka, reklamace apod.). 

 

VII. Používáme na našich webových stránkách cookies. Co jsou a k čemu slouží?

 1. Pro více informací o tom, co jsou cookies, jak jsou využívány a jak nastavit jejich používání klikněte ZDE .

 2. Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Sklik, Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Adobe Analytics), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejichž základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (jde o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

 

 VII. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 1. Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:
 • do doby zrušení registrace;
 • po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až tří let);
 • po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 5 let, pak vyřazujeme Váš email z databáze);
 • telefonní hovory ze zákaznické linky pak po dobu 6 měsíců;
 • osobní údaje pro přihlášení na online kurzy vyřazujeme z databáze po absolvování kurzu a odeslání slevového kódu;
 • osobní údaje u dotazníků spokojenosti, resp. zveřejněného názoru po dobu uděleného souhlasu, nejvýše po dobu 5 let.

 

IX. Kdo nám pomáhá při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé a příjemci)?

 1. Poskytovatelé IT služeb: Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jakož i serverů, na kterých jsou veškerá data uložena (včetně Vašich fotografií a projektů z „Moje galerie“), je naše mateřská společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA, Německo, se kterou sdílíme i náš vnitřní informační systém, kde jsou Vaše data zpracovávána a zasílána obchodní sdělení CEWE. Dále nám mohou pomáhat další poskytovatelé dalšího softwarového řešení pro provoz webových stránek či poskytovatelé cloudových a hostingových či jiných IT služeb nebo softwaru pro zákaznickou linku.

 2. Ostatní: Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů pak mohou být naši obchodní zástupci, archivační, tiskařské a grafické firmy, provozovny TETA nebo TOP drogerie jakožto sběrny a výdejny fotozakázek, externí reklamní systémy (Sklik, Google AdWords, Facebook) a externí analytické systémy (Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Facebook, Adobe Analytics) – více informací naleznete ZDE.

 3. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být přepravci (Česká pošta a PPL), naši daňoví poradci, auditoři, právníci či inkasní agentury.

 4. A co platební brány? Pokud využijete při placení objednávky (přes internet, mobilní aplikaci) platební formulář Computop Security (Visa, Mastercard), zadáváte platební údaje přímo tomuto poskytovateli a nikoliv nám. Přenosy a přesměrování jsou řádně zabezpečeny bezpečnostní certifikací SSL. Pokud k tomu výslovně udělíte souhlas při platbě prostřednictvím platební brány Computop, je možné uložit údaje o kartě do jejich databáze a přes Váš registrovaný CEWE účet je můžete kdykoliv smazat.

 

 X. Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?

 1. Vaše osobní údaje jsou prostřednictvím webových aplikací (e-shopu, programů i mobilní aplikace) a sdíleného informačního systému poskytnutých naší mateřskou společností částečně zpracovávány (uchovávány) v Německu. Zpracování objednávek však provádíme hlavně v České republice. Některé zakázky mohou být z kapacitního důvodu zaslány k výrobě na zahraniční pobočky CEWE v rámci EU. Některé osobní údaje mohou být předávány do zahraničí také z důvodu používání cookies na našich stránkách (konkrétně společnostem Google, Facebook - Irsko, Hotjar - Malta, Adobe, Optimizely - USA), Všechny tyto společnosti však řádně dodržují všechny předpisy Evropské Unie na ochranu osobních údajů. Jinak do třetích zemí (mimo EU) Vaše osobní údaje nepředáváme.

 

 XI. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů

 1. Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:
 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení a u dotazníků spokojenosti, resp. u zveřejněného názoru);
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
 • právo na opravu osobních údajů (jejich aktualizaci či opravu);
 • právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
 • právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
 • právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů (v případě zpracování pro účely přímého marketingu dle bodu 4 výše včetně profilování – viz informace o cookies v bodu 7 výše). 
 1. Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

 

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 17.05.2019