Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 399

Udržitelnost ve společnosti CEWE

Zjistěte více o udržitelnosti našich produktů.

Společně pomáháme naší přírodě

Společenská odpovědnost je pro nás důležitá

CEWE přikládá velký význam odpovědnému řízení společnosti ve všech oblastech a udržitelnost je jeho nedílnou součástí. Již mnoho let se věnujeme pěti základním pilířům.
Čestné a spravedlivé jednání:

Udržení rovnováhy mezi sociálními a environmentálními problémy a úspěšným podnikáním vyžaduje pevné etické zásady. Ve společnosti CEWE jsou to hodnoty jako spolehlivost, poctivost, dlouhodobý přístup, slušnost, integrita a důvěryhodnost.

Ekonomická udržitelnost:

Značka CEWE znamená dlouhodobý ekonomický úspěch spojený s ekologickou a sociální odpovědností. Společnost se zaměřuje na dlouhodobý pozitivní vývoj namísto krátkodobého zisku.

Ochrana životního prostředí a zachování zdrojů:

Snižování znečištění životního prostředí a ochrana přírodních zdrojů jsou hlavními zájmy společnosti CEWE. V souladu s hlavní zásadou "ochrany přírody" chceme ve společnosti CEWE podporovat ochranu klimatu, šetřit energií, chránit životní prostředí a podporovat oběhové hospodářství.

Odpovědnost za zaměstnance:

Úspěch společnosti CEWE je z velké části založen na motivovaných a dobře vyškolených zaměstnancích. Strategická práce v oblasti lidských zdrojů zahrnuje širokou škálu opatření, která společně přispívají k pověsti společnosti CEWE jako dobrého zaměstnavatele.

Sociální angažovanost:

Sociální angažovanost je součástí firemní kultury společnosti. CEWE přispívá k pozitivnímu rozvoji společnosti ve které stojí za to žít, prostřednictvím darů, sponzorství a propagačních aktivit v regionech i na mezinárodní úrovni. Hlavními oblastmi podpory jsou lidé, životní prostředí a fotografická kultura.

Udržitelnost ve společnosti CEWE

FSC® - certifikované CEWE fotoprodukty

Společnost CEWE je držitelem certifikátu FSC®, proto můžeme nabízet fotoprodukty s tímto certifikátem, a podpořit tak udržitelné obhospodařování lesů. Fotoprodukty mohou být certifikovány pouze v případě, že všechny příslušné materiály, které obsahují, jsou certifikovány FSC®. Mezi ně patří materiály obsahující dřevní vlákna, jako je papír a lepenka. Více než 90 % našich papírů pro digitální tisk a velká část našich fotopapírů jsou zakoupeny s certifikací FSC®. Aby mohly být produkty certifikované, musí být celý proces přizpůsoben standardům FSC®. Proto probíhají každoročně nezávislé kontroly třetími stranami.

Naše CEWE FOTOKNIHA je ve všech svých variantách certifikovaná organizací Forest Stewardship Council®. Nejedná se však o jediný fotoprodukt s certifikátem FSC® v našem sortimentu. Neustále pracujeme na tom, abychom mohli nabízet další produkty s certifikátem FSC®.

Klimaticky neutrální výroba

Klimaticky neutrální výroba znamená, že nevyhnutelné emise CO₂ jsou kompenzovány certifikovanými projekty na ochranu klimatu. CEWE spolupracuje s ekologickou organizací Southpole na kompenzaci emisí z výroby a kancelářských provozů. Od roku 2016 podporujeme mimo jiné projekt Kasigau Wildlife Corridor v Keni, který se zabývá ochranou lesů a obnovou lesních porostů.

Dosud jsme pro značkové produkty CEWE vykompenzovali více než 160 000 tun CO₂.

Fotoprodukty s certifikátem FSC® - ve společnosti CEWE

Cenná interakce s přírodou

Zanechat za sebou svět, ve kterém stojí za to žít společně